W związku z realizacją projektu „Ciekawi świata - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej Sióstr Misjonarek” współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Św. Rodziny w Białymstoku

Poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko 

• Nauczyciel/ka prowadzący zajęcia pozalekcyjne rozwijające, udoskonalające z języka angielskiego dla uczniów zdolnych klas IV-VI z wykorzystaniem ICT w ramach zajęć „Obywatel świata”

Attachments:
Download this file (ogłoszenie nauczyciel angielskiego.doc)ogloszenie_ang.doc[ ]237 kB
Download this file (zal.1_formularz_ofertowy_szkoła nauczyciel angielskiego.doc)zalacznik_ang.doc[ ]222 kB

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 7a/EFS/2014 z dnia 9października 2014r. dotyczące zakupu, dostawy, rozładunku pomocy dydaktycznych do zajęć pozalekcyjnych korekcyjno - kompensacyjnych, na potrzeby projektu „Ciekawi świata – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej Sióstr Misjonarek” swoje oferty złożyli następujący oferenci:

1.   PPPHU Vika Renata Musielska Lubanów 28B, 98-235 Błaszki – oceniono na  74,48%

2.   HATOR Katarzyna Poznań ul. Dworcowa 100, 85-010 Bydgoszcz – oceniono na 100%

3.   CHEC-SPORT Anna Chęć 41-700 Ruda Śląska, ul. Smołki 4– oceniono na 95,18%

4.   PPHU CHEC Kazimierz Chęć 41-700 Ruda Śląska, ul. Nałkowskiej 16D – oceniono na 81,95%.

Komisja Oceniająca Oferty wybrała ofertę spełniającą kryterium zapytania -  najniższa cena brutto – HATOR Katarzyna Poznań ul. Dworcowa 100, 85-010 Bydgoszcz, (100%).

 

Zwycięzcom gratulujemy a pozostałym oferentom dziękujemy za udział w postępowaniu.

 

Z poważaniem,

Grażyna Baczewska

Koordynator Projektu  

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 12/EFS/2014 z dnia 13 października 2014r. dotyczące zakupu, dostawy, rozładunku pomocy dydaktycznych do zajęć pozalekcyjnych z matematyki Akademia Ciekawej Matematyki, na potrzeby projektu „Ciekawi świata – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej Sióstr Misjonarek” swoje oferty złożyli następujący oferenci:

1.   PPPHU Vika Renata Musielska Lubanów 28B, 98-235 Błaszki – oceniono na  94,66%

2.   HATOR Katarzyna Poznań ul. Dworcowa 100, 85-010 Bydgoszcz – oceniono na 81,31%

3.   CHEC-SPORT Anna Chęć 41-700 Ruda Śląska, ul. Smołki 4– oceniono na 100%

Komisja Oceniająca Oferty wybrała ofertę spełniającą kryterium zapytania -  najniższa cena brutto – CHEC-SPORT Anna Chęć 41-700 Ruda Śląska, ul. Smołki 4, (100%).

Zwycięzcom gratulujemy a pozostałym oferentom dziękujemy za udział w postępowaniu.

 

Z poważaniem,

Grażyna Baczewska

 

Koordynator Projektu  

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12/EFS/2014 na zakup pomocy dydaktycznych do zajęć pozalekcyjnych „Akademia Ciekawej Matematyki na potrzeby realizacji projektu pt.: „Ciekawi świata – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej Sióstr Misjonarek” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS

Attachments:
Download this file (oświadzczenie powiązania do zapytań szkoła.doc)oswiadczenie.doc[ ]216 kB
Download this file (zapytanie nr 12 akademia ciekawej matematyki.doc)zapytanie_nr_12.doc[ ]290 kB
Download this file (załącznik nr 1 matematyka nowy projekt.doc)załącznik_do_zapytania_nr_12.doc[ ]227 kB

Ponowne ZAPYTANIE OFERTOWE  nr 7a/EFS/2014 na zakup pomocy dydaktycznych do zajęć pozalekcyjnych korekcyjno - kompensacyjnych” na potrzeby realizacji projektu pt.: „Ciekawi świata – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej Sióstr Misjonarek” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS

Attachments:
Download this file (7a załącznik nr 1 korekcyjno - kompensacyjne nowy projekt.doc)zalacznik.doc[ ]257 kB
Download this file (oświadzczenie powiązania do zapytań szkoła.doc)oswiadczenie.doc[ ]216 kB
Download this file (ponowne zapytanie nr 7 ciekawi świata korekcyjno-kompensacyjne.doc)Ponowne_zapytanie.doc[ ]306 kB

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, iż w odpowiedzi na ponowne zapytanie ofertowe nr 2a/EFS/2014 z dnia 27 sierpnia 2014r. dotyczące zakupu, dostawy, rozładunku i montażu pomocy dydaktycznych do zajęć pozalekcyjnych: laptopów szt.9 wraz z oprogramowaniem w ramach cross - financing, na potrzeby projektu „Ciekawi świata – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej Sióstr Misjonarek” swoje oferty złożyli następujący oferenci:

 1. BAZA Plus Sp. Jawna Barej i Wspólnicy ul. Sybiraków 15 lok. 4, 15-204 Białystok – oceniono na 90,35%

 2. PIT – COMPUTERS Piotr Bartłomiejczak 62-650 Kłodawa, ul. Wyszyńskiego 18 – odrzucono ze względów formalnych

 3. DUD – COM Kamil Dudzicz Białystok 15-748, ul. Broniewskiego 4C lok 206/1 – oceniono  na 100%

Komisja Oceniająca Oferty wybrała ofertę spełniającą kryterium zapytania -  najniższa cena brutto – DUD-COM Kamil Dudzicz 15-748 Białystok, ul. Broniewskiego 4c lok 206/1 (100%).

Zwycięzcom gratulujemy a pozostałym oferentom dziękujemy za udział w postępowaniu.

 

Z poważaniem,

Grażyna Baczewska

Koordynator Projekt

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 11/EFS/2014 z dnia 28 sierpnia 2014r. dotyczące zakupu, dostawy, rozładunku pomocy dydaktycznych do zajęć pozalekcyjnych Akademia Językowa – zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka angielskiego, polskiego, niemieckiego na potrzeby projektu „Ciekawi świata – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej Sióstr Misjonarek” swoje oferty złożyli następujący oferenci:

 1. PPHU CHEC Kazimierz Cheć 41-700 Ruda Śląska, ul. Nałkowskiej 16D– oceniono na 69,10%

 2. POLANGLO Sp. z o.o. 02-285 Warszawa, ul. Szyszkowa 20, Księgarnia 15-450 Białystok, ul. Boh. Getta 3 – oceniono na 100%

 3. PPPHU VIKA Renata Musielska Lubanów 28b, Błaszki– oceniono na 87,30%

 

Komisja Oceniająca Oferty wybrała ofertę spełniającą kryterium zapytania - najniższa cena brutto – POLANGLO Sp. z o.o. 02-285 Warszawa, ul. Szyszkowa 20, Księgarnia 15-450 Białystok, ul. Boh. Getta 3, (100%).

Attachments:
Download this file (informacja o wyborze angielski akademia językowa.doc)informacja_o_wyborze_angielski.doc[ ]31 kB

Uprzejmie informujemy, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 9/EFS/2014 z dnia 28 sierpnia 2014r. dotyczące zakupu, dostawy, rozładunku pomocy dydaktycznych do zajęć pozalekcyjnych „Obywatel świata – język angielski na potrzeby projektu „Ciekawi świata – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej Sióstr Misjonarek” swoje oferty złożyli następujący oferenci:

1.   PPHU CHEC Kazimierz Cheć 41-700 Ruda Śląska, ul. Nałkowskiej 16D– oceniono na  40,30%

2.   P.H.U. Meritum Adam Kruk Lublin 20-709, ul. Struga 29 – oceniono na 70,40%

3.   PPPHU VIKA Renata Musielska Lubanów 28b, Błaszki– oceniono na 100%

4.   POLANGLO Sp. z o.o. 02-285 Warszawa, ul. Szyszkowa 20, Księgarnia 15-450 Białystok, ul. Boh. Getta 3 – oceniono na 99,25%

Komisja Oceniająca Oferty wybrała ofertę spełniającą kryterium zapytania -  najniższa cena brutto – PPPHU VIKA Renata Musielska Lubanów 28b, Błaszki, (100%).

 

Zwycięzcom gratulujemy a pozostałym oferentom dziękujemy za udział w postępowaniu.

Attachments:
Download this file (informacja o wyborze angielski obywatel świata.doc)informacja.doc[ ]27 kB

Uprzejmie informujemy, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 10/EFS/2014 z dnia 25 sierpnia 2014r. dotyczące zakupu, dostawy, rozładunku pomocy dydaktycznych do zajęć pozalekcyjnych „Akademia Języka Ojczystego – zajęcia rozwijające z języka polskiego, na potrzeby projektu „Ciekawi świata – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej Sióstr Misjonarek” swoje oferty złożyli następujący oferenci:

1.   P.H.U. Meritum Adam Kruk, ul. Struga 29, 20-709 Lublin – oceniono na  94,44%

2.   HATOR Katarzyna Poznań ul. Dworcowa 100, 85-010 Bydgoszcz – oceniono na 100%

3.   POLANGLO Sp. z o.o. 02-285 Warszawa, ul. Szyszkowa 20, Księgarnia 15-450 Białystok, ul. Boh. Getta 3 – oceniono na 90,70%

4.   Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół „CEZAS” Sp. z o.o. 15-751 Białystok, ul. Aleja Solidarności 15 – oceniono na 86,79% 

 

Komisja Oceniająca Oferty wybrała ofertę spełniającą kryterium zapytania -  najniższa cena brutto – HATOR Katarzyna Poznań ul. Dworcowa 100, 85-010 Bydgoszcz, (100%).

Attachments:
Download this file (informacja o wyborze polski akademia języka ojczystego.doc)informacja_o_wyborze_język.doc[ ]32 kB

Uprzejmie informujemy, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 8/EFS/2014 z dnia 21 sierpnia 2014r. dotyczące zakupu, dostawy, rozładunku pomocy dydaktycznych do zajęć pozalekcyjnych „Uczeń w sieci” nauka stosowania i wykorzystywania technik informatycznych, na potrzeby projektu „Ciekawi świata – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej Sióstr Misjonarek” swoje oferty złożyli następujący oferenci:

1.   PPPHU Vika Renata Musielska Lubanów 28B, 98-235 Błaszki – oceniono na  95,22%

2.   HATOR Katarzyna Poznań ul. Dworcowa 100, 85-010 Bydgoszcz – oceniono na 100%

3.   POLANGLO Sp. z o.o. 02-285 Warszawa, ul. Szyszkowa 20, Księgarnia 15-450 Białystok, ul. Boh. Getta 3 – oceniono na 90,93%

 

Komisja Oceniająca Oferty wybrała ofertę spełniającą kryterium zapytania -  najniższa cena brutto – HATOR Katarzyna Poznań ul. Dworcowa 100, 85-010 Bydgoszcz, (100%).

Attachments:
Download this file (informacja o wyborze informatyka.doc)informacja_o_wyborze_informatyka.doc[ ]31 kB

Uprzejmie informujemy, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 3/EFS/2014 z dnia 1 sierpnia 2014r. dotyczące zakupu, dostawy, rozładunku i montażu pomocy dydaktycznych do zajęć pozalekcyjnych: tablica multimedialna wraz z projektorem (zestaw) w ramach cross – financing, na potrzeby projektu „Ciekawi świata – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej Sióstr Misjonarek” swoje oferty złożyli następujący oferenci:

1.   PH HAWK Marek Sawicki, Antoni Sawicki ul. Brukowa 24/4, 15-889 Białystok – oceniono na  61,54%

2.   Podlaski Centrum Techniki Biurowej i Medialnej „BIFAX” Sp. z o.o. ul. Konstytucji 3 Maja 32, 15-776 Białystok – oceniono na 81,24%

3.   WEARSOFT Krzysztof Pawełko ul. Gajowa 811/35, 15-794 Białystok – oceniono na 65,33%

4.   Grafix K. Olszewsk, Piotrowska M. Tyrała Spółka Jawna ul. I Armii Wojska Polskiego 2A, 15-103 Białystok – oceniono na 87,63%

 

5.   DUD – COM Kamil Dudzicz ul. Władysława Broniewskiego 4c lok. 206/1, 15-748 Białystok – oceniono na 92% 

Attachments:
Download this file (informacja o wyborze tablica +projektor.doc)Informacja_Zapytanie_3/EFS/2014.docx[ ]32 kB

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż został wydłużony termin rozstrzygnięcia Zapytania ofertowego nr 2a/EFS/2014 na zakup pomocy dydaktycznych: 9 szt. laptopów wraz z oprogramowaniem w ramach cross – financing na potrzeby projektu „Ciekawi świata – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej Sióstr Misjonarek” do dnia 26.09.2014 roku.

 

Z poważaniem,

Grażyna Baczewska

 

Koordynator Projektu  

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYBORU PROWADZĄCYCH ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
w ramach projektu „Ciekawi Świata – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej Sióstr Misjonarek”
(UDA-POKL.09.01.02-20-974/13-00)

Attachments:
Download this file (informacja o wyborze nauczyciele_na stronę.doc)informacja_o_wyborze_nauczycieli.doc[ ]52 kB

 

Uprzejmie informujemy, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 4/EFS/2014 z dnia 18 sierpnia 2014r. dotyczące zakupu, dostawy, rozładunku pomocy dydaktycznych do zajęć pozalekcyjnych Akademia Językowa – zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego i niemieckiego.

Attachments:
Download this file (informacja o wyborze polski +niemiecki.doc)informacja_o_wyborze_niemiecki.doc[ ]31 kB

 

Uprzejmie informujemy, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 6/EFS/2014 z dnia 18 sierpnia 2014r. dotyczące zakupu, dostawy, rozładunku pomocy dydaktycznych do zajęć pozalekcyjnych Akademia Młodego Historyka – zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z historii, na potrzeby projektu „Ciekawi świata – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej Sióstr Misjonarek” swoje oferty złożyli następujący oferenci:

 1. P.H.U. Meritum Adam Kruk ul. Struga 29, 20-709 Lublin – oceniono na 92,47%

 2. POLANGLO Sp. z o.o. 02-285 Warszawa, ul. Szyszkowa 20, Księgarnia 15-450 Białystok, ul. Boh. Getta 3 – oceniono na 100%

 3. Super Siódemka Lucjan Wypych Spółka Jawna, ul. Opłotki 23, 60-012 Poznań – oceniono na 93,65%

Komisja Oceniająca Oferty wybrała ofertę spełniającą kryterium zapytania - najniższa cena brutto – POLANGLO Sp. z o.o. 02-285 Warszawa, ul. Szyszkowa 20, Księgarnia 15-450 Białystok, ul. Boh. Getta 3, (100%).

 

Zwycięzcom gratulujemy a pozostałym oferentom dziękujemy za udział w postępowaniu.

Attachments:
Download this file (informacja o wyborze historia.doc)informacja_o_wyborze_historia.doc[ ]31 kB

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  nr 11/EFS/2014 na zakup pomocy dydaktycznych do zajęć pozalekcyjnych „Akademia językowa – zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka angielskiego” na potrzeby realizacji projektu pt.: „Ciekawi świata – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej Sióstr Misjonarek” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS

Attachments:
Download this file (oświadzczenie powiązania do zapytań szkoła.doc)oswiadczenie.doc[ ]216 kB
Download this file (zapytanie nr 11 akademia językowa angielski.doc)zapytanie_nr_11.doc[ ]295 kB
Download this file (załącznik nr 1 angielski akademia językowa nowy projekt.doc)zalacznik_11.doc[ ]260 kB

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  nr 9/EFS/2014 na zakup pomocy dydaktycznych do zajęć pozalekcyjnych „Obywatel Świata – język angielski” na potrzeby realizacji projektu pt.: „Ciekawi świata – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej Sióstr Misjonarek” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS

Attachments:
Download this file (oświadzczenie powiązania do zapytań szkoła.doc)oswiadczenie.doc[ ]216 kB
Download this file (zapytanie nr 9ciekawi świata angieslki dla zdolnych.doc)zapytanie_nr_9.doc[ ]287 kB
Download this file (załącznik nr 1 angielski obywatel świata nowy projekt.doc)zalacznik_9.doc[ ]242 kB

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  nr 2a/EFS/2014 na zakup pomocy dydaktycznych do zajęć pozalekcyjnych: 9 szt. laptopów wraz z oprogramowaniem w ramach cross – financing na potrzeby realizacji projektu pt.: „Ciekawi świata – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej Sióstr Misjonarek” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS

Attachments:
Download this file (oświadzczenie powiązania do zapytań szkoła.doc)oswiadczenie.doc[ ]216 kB
Download this file (zapytanie nr 2a ciekawi świata komputery.doc)zapytanie_nr_2a.doc[ ]98 kB
Download this file (załącznik nr 1a do kompuetrów nowy projekt.doc)zalacznik_1a.doc[ ]227 kB

Szanowni Państwo,

Szkoła Podstawowa Sióstr Misjonarek Św. Rodziny im. Bł. B. Lament – projekt „Ciekawi świata – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej Sióstr Misjonarek” informuje, że ze względu na nieprecyzyjne sformułowanie przedmiotu zamówienia oraz kryteria wyboru oferty - zapytanie ofertowe 2/EFS/2014 zakup, dostawa, rozładunek i montaż pomocy dydaktycznych – laptopów i komputera stacjonarnego zostaje anulowane.

 

Przepraszamy i jednocześnie informujemy, że w najbliższym czasie zostanie rozpisane nowe zapytanie ofertowe na zakup ww. pomocy dydaktycznych. 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 10/EFS/2014 na zakup pomocy dydaktycznych do zajęć pozalekcyjnych „Akademia języka ojczystego – zajęcia rozwijające z języka polskiego” na potrzeby realizacji projektu pt.: „Ciekawi świata – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej Sióstr Misjonarek” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS

Attachments:
Download this file (oswiadczenie.doc)oswiadczenie.doc[ ]216 kB
Download this file (zalacznik.doc)zalacznik_10.doc[ ]250 kB
Download this file (zapytanie.doc)zapytanie_nr_10.doc[ ]291 kB

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/EFS/2014 z dnia 1 sierpnia 2014r. dotyczące zakupu, dostawy i rozładunku pomocy dydaktycznych do zajęć pozalekcyjnych z przyrody „W zgodzie z przyrodą” na potrzeby projektu „Ciekawi świata – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej Sióstr Misjonarek” swoje oferty złożyli następujący oferenci:

 1. PPPHU „Vika” Renata Musielska, Lubanów 28b, 98-235 Błaszczki – oceniono na 99,96%

 2. EDUKO Maciejczyk Jolanta, al. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. U 211, 02-797 Warszawa – oceniono na 98,68%

 3. Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół CEZAS Sp. z o.o., Aleja Solidarności 15, 15-751 Białystok – oceniono na 100%.

Komisja Oceniająca Oferty wybrała ofertę spełniającą kryterium zapytania - najniższa cena brutto – Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół CEZAS Sp. z o.o. w Białymstoku, (100%).

Zwycięzcom gratulujemy a pozostałym oferentom dziękujemy za udział w postępowaniu.

Z poważaniem,

Grażyna Baczewska

 Koordynator Projektu 

Attachments:
Download this file (informacja o wyborze przyroda.doc)informacja.doc[ ]29 kB

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  nr 8/EFS/2014 na zakup pomocy dydaktycznych do zajęć pozalekcyjnych „Uczeń w sieci” – nauka stosowania i wykorzystywania technik informatycznych na potrzeby realizacji projektu pt.: „Ciekawi świata – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej Sióstr Misjonarek” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS

Attachments:
Download this file (oświadzczenie powiązania do zapytań szkoła.doc)oswiadczenie.doc[ ]216 kB
Download this file (zapytanie nr 8ciekawi świata informatyka.doc)zapytanie_nr_8.doc[ ]324 kB
Download this file (załącznik nr 1informatyka uczeń w sieci nowy projekt.doc)załącznik_do_zapytania_nr_8.doc[ ]287 kB

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  nr 7/EFS/2014 na zakup pomocy dydaktycznych do zajęć pozalekcyjnych korekcyjno - kompensacyjnych” na potrzeby realizacji projektu pt.: „Ciekawi świata – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej Sióstr Misjonarek” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS

ZAPYTANIE OFERTOWE  nr 6/EFS/2014 na zakup pomocy dydaktycznych do zajęć pozalekcyjnych „Akademia Młodego Historyka – zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z historii” na potrzeby realizacji projektu pt.: „Ciekawi świata – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej Sióstr Misjonarek” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS