Szkoła Podstawowa Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny im. Błogosławionej Bolesławy Lament w Białymstoku została założona w 2000 roku przez Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny z siedzibą w Komorowie. 

Naukę w budynku przy ulicy Świętojańskiej 16 rozpoczęło 34 uczniów w dwóch klasach pierwszych oraz 15 sześciolatków. Funkcję dyrektora szkoły  powierzono s. Emanueli Mariannie Szefel oraz s. Milenie Podlasin.

   Ze względu na wzrastające zapotrzebowanie społeczne we wrześniu 2001 roku szkoła została przeniesiona do większego, gruntownie wyremontowanego budynku przy ulicy Dobrej 1a (dawnych warsztatów Zespołu Szkół Elektrycznych). W nowym roku szkolnym 2001/2002 naukę rozpoczęło już 82 uczniów.

   Ponieważ zainteresowanie szkołą z roku na rok wzrastało, w 2003 roku władze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny zdecydowały się nabyć dodatkowy budynek przy ulicy Mickiewicza 43, w którym dawniej istniała Szkoła Włókiennicza. Pomieszczenia wymagały gruntownego remontu, który odbył się w czasie wakacji 2004 roku.

8 czerwca 2007 roku J.E. Ks. Arcybiskup Edward Ozorowski przeprowadził po raz pierwszy w szkole wizytację duszpasterską. Metropolita Białostocki spotkał się z dyrekcją, gronem pedagogicznym oraz uczniami. 

W grudniu 2007 roku oddano do użytku - po niespełna półtorarocznej budowie – dużą, nowoczesną, pełnowymiarową halę sportową z dwiema ściankami wspinaczkowymi.

   Kolejnym doniosłym wydarzeniem w historii szkoły była uroczystość poświęcenia sztandaru szkoły podstawowej oraz hali sportowej, która odbyła się 15 listopada 2008 roku. Mszy Świętej w Bazylice Archikatedralnej przewodniczył J.E. Ks. Arcybiskup Edward Ozorowski. Uroczystość uświetniły swoją obecnością władze miejskie, oświatowe, kościelne i zakonne.

W roku 2010 Szkoła Podstawowa Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny im. Błogosławionej Bolesławy Lament w Białymstoku świętowała jubileusz  dziesięciolecia  powstania szkoły

   Obecnie w szkole podstawowej i gimnazjum uczy się prawie 400 uczniów. Do dyspozycji mają nowoczesne sale lekcyjne, salę multimedialną, świetlicę, jadalnię i salę gimnastyczną z dwiema ściankami wspinaczkowymi. Po zajęciach lekcyjnych mogą uczestniczyć w zajęciach popołudniowych o różnorodnym charakterze. W roku szkolnym 2013/2014 uczniowie mieli do wyboru m.in. basen, origami, zumbę, zajęcia z języka francuskiego, niemieckiego i angielskiego, zajęcia sportowe: piłkę nożną, siatkową, ręczną, badminton, tenis stołowy i aerobik, zajęcia ekologiczne, plastyczne, przyrodnicze, warsztaty dziennikarskie, zajęcia z modelarstwa czy udział w zespole wokalno- instrumentalnym.

   Uczniowie szkoły systematycznie biorą udział w programach TVP3 Białystok, spotkaniach Białej Armii, nabożeństwach w ramach corocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, spotkaniach z siostrami pracującymi na misjach w Afryce. Uczestniczyli również w nagrywanej przez Telewizję Trwam audycji poświęconej życiu i działalności Błogosławionej Bolesławy Lament. Do tradycji szkoły należy również coroczny Festyn Rodzinny w Świętej Wodzie, w którym biorą udział uczniowie, nauczyciele i rodzice.

   Szkoła Podstawowa Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny od początku istnienia łączy edukację z ewangelizacją, troszcząc się nie tylko o poziom nauczania, ale również o rozwój duchowy uczniów, co jest cechą charakterystyczną szkoły o tożsamości katolickiej.