W związku z realizacją projektu „Ciekawi świata - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej Sióstr Misjonarek” współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Św. Rodziny w Białymstoku

Poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko 

• Nauczyciel/ka prowadzący zajęcia pozalekcyjne rozwijające, udoskonalające z języka angielskiego dla uczniów zdolnych klas IV-VI z wykorzystaniem ICT w ramach zajęć „Obywatel świata”

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 7a/EFS/2014 z dnia 9października 2014r. dotyczące zakupu, dostawy, rozładunku pomocy dydaktycznych do zajęć pozalekcyjnych korekcyjno - kompensacyjnych, na potrzeby projektu „Ciekawi świata – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej Sióstr Misjonarek” swoje oferty złożyli następujący oferenci:

1.   PPPHU Vika Renata Musielska Lubanów 28B, 98-235 Błaszki – oceniono na  74,48%

2.   HATOR Katarzyna Poznań ul. Dworcowa 100, 85-010 Bydgoszcz – oceniono na 100%

3.   CHEC-SPORT Anna Chęć 41-700 Ruda Śląska, ul. Smołki 4– oceniono na 95,18%

4.   PPHU CHEC Kazimierz Chęć 41-700 Ruda Śląska, ul. Nałkowskiej 16D – oceniono na 81,95%.

Komisja Oceniająca Oferty wybrała ofertę spełniającą kryterium zapytania -  najniższa cena brutto – HATOR Katarzyna Poznań ul. Dworcowa 100, 85-010 Bydgoszcz, (100%).

 

Zwycięzcom gratulujemy a pozostałym oferentom dziękujemy za udział w postępowaniu.

 

Z poważaniem,

Grażyna Baczewska

Koordynator Projektu  

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 12/EFS/2014 z dnia 13 października 2014r. dotyczące zakupu, dostawy, rozładunku pomocy dydaktycznych do zajęć pozalekcyjnych z matematyki Akademia Ciekawej Matematyki, na potrzeby projektu „Ciekawi świata – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej Sióstr Misjonarek” swoje oferty złożyli następujący oferenci:

1.   PPPHU Vika Renata Musielska Lubanów 28B, 98-235 Błaszki – oceniono na  94,66%

2.   HATOR Katarzyna Poznań ul. Dworcowa 100, 85-010 Bydgoszcz – oceniono na 81,31%

3.   CHEC-SPORT Anna Chęć 41-700 Ruda Śląska, ul. Smołki 4– oceniono na 100%

Komisja Oceniająca Oferty wybrała ofertę spełniającą kryterium zapytania -  najniższa cena brutto – CHEC-SPORT Anna Chęć 41-700 Ruda Śląska, ul. Smołki 4, (100%).

Zwycięzcom gratulujemy a pozostałym oferentom dziękujemy za udział w postępowaniu.

 

Z poważaniem,

Grażyna Baczewska

 

Koordynator Projektu  

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12/EFS/2014 na zakup pomocy dydaktycznych do zajęć pozalekcyjnych „Akademia Ciekawej Matematyki na potrzeby realizacji projektu pt.: „Ciekawi świata – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej Sióstr Misjonarek” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS

Ponowne ZAPYTANIE OFERTOWE  nr 7a/EFS/2014 na zakup pomocy dydaktycznych do zajęć pozalekcyjnych korekcyjno - kompensacyjnych” na potrzeby realizacji projektu pt.: „Ciekawi świata – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej Sióstr Misjonarek” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, iż w odpowiedzi na ponowne zapytanie ofertowe nr 2a/EFS/2014 z dnia 27 sierpnia 2014r. dotyczące zakupu, dostawy, rozładunku i montażu pomocy dydaktycznych do zajęć pozalekcyjnych: laptopów szt.9 wraz z oprogramowaniem w ramach cross - financing, na potrzeby projektu „Ciekawi świata – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej Sióstr Misjonarek” swoje oferty złożyli następujący oferenci:

 1. BAZA Plus Sp. Jawna Barej i Wspólnicy ul. Sybiraków 15 lok. 4, 15-204 Białystok – oceniono na 90,35%

 2. PIT – COMPUTERS Piotr Bartłomiejczak 62-650 Kłodawa, ul. Wyszyńskiego 18 – odrzucono ze względów formalnych

 3. DUD – COM Kamil Dudzicz Białystok 15-748, ul. Broniewskiego 4C lok 206/1 – oceniono  na 100%

Komisja Oceniająca Oferty wybrała ofertę spełniającą kryterium zapytania -  najniższa cena brutto – DUD-COM Kamil Dudzicz 15-748 Białystok, ul. Broniewskiego 4c lok 206/1 (100%).

Zwycięzcom gratulujemy a pozostałym oferentom dziękujemy za udział w postępowaniu.

 

Z poważaniem,

Grażyna Baczewska

Koordynator Projekt

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż został ponownie wydłużony termin rozstrzygnięcia Zapytania ofertowego nr 2a/EFS/2014 na zakup pomocy dydaktycznych: 9 szt. laptopów wraz z oprogramowaniem w ramach cross – financing na potrzeby projektu „Ciekawi świata – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej Sióstr Misjonarek” do dnia 03.10.2014 roku.

 

Z poważaniem,

Grażyna Baczewska

 

Koordynator Projektu  

 

Dodatkowa informacja o rekrutacji do projektu „Ciekawi świata – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej Sióstr Misjonarek”

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż prowadzona jest rekrutacja uzupełniająca uczniów i uczennic z klas 4-6 na zajęcia Akademia Językowa – zajęcia z języka polskiego oraz rekrutacja na pozostałe zajęcia na listy rezerwowe.

 

Dodatkowa informacja o rekrutacji do projektu „Ciekawi świata – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej Sióstr Misjonarek”

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż prowadzona jest rekrutacja uzupełniająca uczniów i uczennic z klas 4-6 na zajęcia Akademia Językowa – zajęcia z języka polskiego oraz rekrutacja na pozostałe zajęcia na listy rezerwowe.

 

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 11/EFS/2014 z dnia 28 sierpnia 2014r. dotyczące zakupu, dostawy, rozładunku pomocy dydaktycznych do zajęć pozalekcyjnych Akademia Językowa – zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka angielskiego, polskiego, niemieckiego na potrzeby projektu „Ciekawi świata – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej Sióstr Misjonarek” swoje oferty złożyli następujący oferenci:

 1. PPHU CHEC Kazimierz Cheć 41-700 Ruda Śląska, ul. Nałkowskiej 16D– oceniono na 69,10%

 2. POLANGLO Sp. z o.o. 02-285 Warszawa, ul. Szyszkowa 20, Księgarnia 15-450 Białystok, ul. Boh. Getta 3 – oceniono na 100%

 3. PPPHU VIKA Renata Musielska Lubanów 28b, Błaszki– oceniono na 87,30%

 

Komisja Oceniająca Oferty wybrała ofertę spełniającą kryterium zapytania - najniższa cena brutto – POLANGLO Sp. z o.o. 02-285 Warszawa, ul. Szyszkowa 20, Księgarnia 15-450 Białystok, ul. Boh. Getta 3, (100%).

Uprzejmie informujemy, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 8/EFS/2014 z dnia 21 sierpnia 2014r. dotyczące zakupu, dostawy, rozładunku pomocy dydaktycznych do zajęć pozalekcyjnych „Uczeń w sieci” nauka stosowania i wykorzystywania technik informatycznych, na potrzeby projektu „Ciekawi świata – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej Sióstr Misjonarek” swoje oferty złożyli następujący oferenci:

1.   PPPHU Vika Renata Musielska Lubanów 28B, 98-235 Błaszki – oceniono na  95,22%

2.   HATOR Katarzyna Poznań ul. Dworcowa 100, 85-010 Bydgoszcz – oceniono na 100%

3.   POLANGLO Sp. z o.o. 02-285 Warszawa, ul. Szyszkowa 20, Księgarnia 15-450 Białystok, ul. Boh. Getta 3 – oceniono na 90,93%

 

Komisja Oceniająca Oferty wybrała ofertę spełniającą kryterium zapytania -  najniższa cena brutto – HATOR Katarzyna Poznań ul. Dworcowa 100, 85-010 Bydgoszcz, (100%).

Uprzejmie informujemy, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 3/EFS/2014 z dnia 1 sierpnia 2014r. dotyczące zakupu, dostawy, rozładunku i montażu pomocy dydaktycznych do zajęć pozalekcyjnych: tablica multimedialna wraz z projektorem (zestaw) w ramach cross – financing, na potrzeby projektu „Ciekawi świata – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej Sióstr Misjonarek” swoje oferty złożyli następujący oferenci:

1.   PH HAWK Marek Sawicki, Antoni Sawicki ul. Brukowa 24/4, 15-889 Białystok – oceniono na  61,54%

2.   Podlaski Centrum Techniki Biurowej i Medialnej „BIFAX” Sp. z o.o. ul. Konstytucji 3 Maja 32, 15-776 Białystok – oceniono na 81,24%

3.   WEARSOFT Krzysztof Pawełko ul. Gajowa 811/35, 15-794 Białystok – oceniono na 65,33%

4.   Grafix K. Olszewsk, Piotrowska M. Tyrała Spółka Jawna ul. I Armii Wojska Polskiego 2A, 15-103 Białystok – oceniono na 87,63%

 

5.   DUD – COM Kamil Dudzicz ul. Władysława Broniewskiego 4c lok. 206/1, 15-748 Białystok – oceniono na 92% 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż rekrutacja uczniów i uczennic z klas 4-6 do projektu „Ciekawi świata – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej Sióstr Misjonarek” zostaje przedłużona do dnia 24.09.2014 roku.

 

Z poważaniem,

Grażyna Baczewska

Koordynator Projektu 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż został wydłużony termin rozstrzygnięcia Zapytania ofertowego nr 2a/EFS/2014 na zakup pomocy dydaktycznych: 9 szt. laptopów wraz z oprogramowaniem w ramach cross – financing na potrzeby projektu „Ciekawi świata – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej Sióstr Misjonarek” do dnia 26.09.2014 roku.

 

Z poważaniem,

Grażyna Baczewska

 

Koordynator Projektu  

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYBORU PROWADZĄCYCH ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
w ramach projektu „Ciekawi Świata – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej Sióstr Misjonarek”
(UDA-POKL.09.01.02-20-974/13-00)

 

Uprzejmie informujemy, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 4/EFS/2014 z dnia 18 sierpnia 2014r. dotyczące zakupu, dostawy, rozładunku pomocy dydaktycznych do zajęć pozalekcyjnych Akademia Językowa – zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego i niemieckiego.

 

Uprzejmie informujemy, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 6/EFS/2014 z dnia 18 sierpnia 2014r. dotyczące zakupu, dostawy, rozładunku pomocy dydaktycznych do zajęć pozalekcyjnych Akademia Młodego Historyka – zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z historii, na potrzeby projektu „Ciekawi świata – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej Sióstr Misjonarek” swoje oferty złożyli następujący oferenci:

 1. P.H.U. Meritum Adam Kruk ul. Struga 29, 20-709 Lublin – oceniono na 92,47%

 2. POLANGLO Sp. z o.o. 02-285 Warszawa, ul. Szyszkowa 20, Księgarnia 15-450 Białystok, ul. Boh. Getta 3 – oceniono na 100%

 3. Super Siódemka Lucjan Wypych Spółka Jawna, ul. Opłotki 23, 60-012 Poznań – oceniono na 93,65%

Komisja Oceniająca Oferty wybrała ofertę spełniającą kryterium zapytania - najniższa cena brutto – POLANGLO Sp. z o.o. 02-285 Warszawa, ul. Szyszkowa 20, Księgarnia 15-450 Białystok, ul. Boh. Getta 3, (100%).

 

Zwycięzcom gratulujemy a pozostałym oferentom dziękujemy za udział w postępowaniu.

Rozpoczynamy rekrutację do projektu, która potrwa do 12 września 2014. Chętnych uczniów i uczennice naszej Szkoły Podstawowej z klas IV-VI zapraszamy do udziału w projekcie w zajęciach pozalekcyjnych.

Formularz rekrutacyjny i niezbędne oświadczenia dostępne są w zakładce Rekrutacja oraz w Biurze projektu – Sekretariat. 

 

Zapraszamy do składania ofert na Zapytanie ofertowe nr 2a/EFS/2014. Szczegóły w zakładce Zapytania Ofertowe. 

 

Informacja o anulowaniu Zapytania ofertowego nr 2?EFS/2014. Szczegóły w zakładce Zapytania ofertowe. 

Szanowni Państwo,

Szkoła Podstawowa Sióstr Misjonarek Św. Rodziny im. Bł. B. Lament – projekt „Ciekawi świata – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej Sióstr Misjonarek” informuje, że ze względu na nieprecyzyjne sformułowanie przedmiotu zamówienia oraz kryteria wyboru oferty - zapytanie ofertowe 2/EFS/2014 zakup, dostawa, rozładunek i montaż pomocy dydaktycznych – laptopów i komputera stacjonarnego zostaje anulowane.

 

Przepraszamy i jednocześnie informujemy, że w najbliższym czasie zostanie rozpisane nowe zapytanie ofertowe na zakup ww. pomocy dydaktycznych. 

 

Zapraszamy do składania ofert na Zapytanie ofertowe nr 10/EFS/2014. Szczegóły w zakładce Zapytania Ofertowe.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/EFS/2014 z dnia 1 sierpnia 2014r. dotyczące zakupu, dostawy i rozładunku pomocy dydaktycznych do zajęć pozalekcyjnych z przyrody „W zgodzie z przyrodą” na potrzeby projektu „Ciekawi świata – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej Sióstr Misjonarek” swoje oferty złożyli następujący oferenci:

 1. PPPHU „Vika” Renata Musielska, Lubanów 28b, 98-235 Błaszczki – oceniono na 99,96%

 2. EDUKO Maciejczyk Jolanta, al. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. U 211, 02-797 Warszawa – oceniono na 98,68%

 3. Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół CEZAS Sp. z o.o., Aleja Solidarności 15, 15-751 Białystok – oceniono na 100%.

Komisja Oceniająca Oferty wybrała ofertę spełniającą kryterium zapytania - najniższa cena brutto – Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół CEZAS Sp. z o.o. w Białymstoku, (100%).

Zwycięzcom gratulujemy a pozostałym oferentom dziękujemy za udział w postępowaniu.

Z poważaniem,

Grażyna Baczewska

 Koordynator Projektu